Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

 

21270862 1283118088464217 6363666267096390772 n

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

101906
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
193
343
100803
702
5174
101906

Your IP: 3.236.159.130
Server Time: 2020-08-03 18:50:43

Thời khóa biểu các khối năm học 2018-2019

Thời khóa biểu các khối 1,2,3,4,5 năm học 2018-2019 được Nhà trường thống nhất:

Thêi kho¸ biÓu Tæ chuyªn BIÖT

Năm học 2018-2019

Thø

TiÕt

Đ/c Huyền 

(Nhạc)

Đ/c Yên (Nhạc)

Đ/c LInh (MT)

Đ/c Hồng

(MT)

Đ/c Hiển

(TD)

Đ/c Mạnh

(TD)

Đ/c Hường

(TD)

ĐC

Thanh

(Tin)

Đ/c Chi

(Tin)

Đ/c Loan

(Anh)

Đ/c

Nhung

(Anh )

Thủy

(Anh

Yến

(Anh )

TAnh

(LGL

T TA)

Mai

TV

Hai

1

                             

2

4A

2A

A3

5D

A10

3G

 

3E

5A

4G

5G

4H

   

2H

3

4B

2C

 

5G

4C

3E

 

3G

5B

4E

3C

4K

 

A2

 

4

4C

2B

A1

5E

4B

3D

 

3C

5C

4D

3A

3B

 

A5

 

5

   

2A

 

4A

 

2K

 

4D

4H

5A

A8

A1

3A

 

6

   

2B

 

A7

 

3A

   

4K

5D

A9

A3

3C

 

7

   

2C

 

A9

 

3B

   

3E

5E

A10

A4

 

2K

Ba

1

A10

5A

2D

   

4H

2A

4E

5D

 

3D

 

A7

 

A5

2

A9

5C

2E

   

4K

2B

4H

5G

4G

5A

 

2B

 

A3

3

A7

5D

2G

     

2D

4G

5E

4B

5B

 

2C

 

A4

4

A8

5E

2H

     

2C

4K

4A

4C

5C

 

2D

 

A2

5

 

A6

2K

5A

A8

 

3A

   

4A

 

3G

2E

 

A1

6

 

A5

 

5B

A3

 

3B

   

4B

 

5G

2G

A8

 

7

 

A4

A2

5C

A1

 

3C

   

4C

 

3D

2H

A9

 

8

   

3C

4D

         

4E

 

3E

A6

A4

 

1

4D

A3

A10

4C

 

3G

2K

3A

4B

 

5E

   

2A

 

2

4H

A2

A9

4B

 

5B

2E

3B

4C

4D

3C

   

2K

 

3

4G

A1

A7

4A

 

5A

2G

3D

 

4H

3B

   

3C

 

4

4E

 

A8

   

5D

2H

4K

5A

4A

5B

   

3A

 

5

   

A6

4E

4B

5E

   

4D

4K

5C

3G

A1

 

2B

6

   

A4

3B

4D

5C

     

3G

5D

4G

A3

 

2A

7

   

A5

4G

4C

5G

     

3E

5A

4H

A4

 

2C

N¨m

1

3G

2K

 

3D

 

3E

   

5B

 

5G

5E

A6

 

A10

2

5B

2D

 

3E

A5

3D

 

3B

5E

3G

5A

A8

2G

 

A9

3

5G

2G

 

3A

A4

4K

 

3D

5D

4E

 

4G

2E

 

A7

4

4K

2E

   

A6

4H

   

5C

 

3A

3B

2H

 

A8

5

       

4E

 

2A

3C

 

4C

5D

4K

2D

 

A6

6

       

4G

 

2C

3G

 

4D

5C

A9

2B

 

2D

7

       

A2

 

2B

3A

 

4A

3B

5E

2C

 

2E

8

       

4A

 

3C

   

4B

5B

A10

A7

 

2G

S¸u

1

3E

2H

 

3G

 

5A

2D

4E

4B

4A

3D

   

A5

 

2

3D

3C

 

4H

 

5B

2H

3E

4A

4B

5D

   

A2

 

3

3B

   

4K

 

5C

2G

4G

5G

4C

5B

   

2A

 

4

3A

       

5D

2E

4H

4C

 

5C

   

2K

 

5

       

4D

5E

     

4E

 

5G

 

A8

 

6

       

4E

5G

     

4D

 

3D

 

A9

 

7

       

4G

           

3E

 

A4

 

(Cáctiếtđậmnghiêng: TA nướcngoài)


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

                   N¨m häc 2018 2019

Thø

TiÕt

1A1

     1A2

1A3

1A4

1A5

1A6

1A7

1A8

1A9

1A10

Hai

1

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

Ch.cờ

2

TV

TV

MT

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TD

3

TV

TAnh

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

4

MT

TV

TV

Toán

TAnh

Toán

Toán

Toán

Toán

TV

5

TAnh

Toán

Toán

HĐTT

Toán

TNXH

TNXH

TAnh

HDH

Toán

6

Toán

HĐTT

TAnh

HDH

HĐTT

HĐTT

TD

HĐTT

TAnh

HDH

7

HDH

HDH

HDH

TAnh

HDH

HDH

HDH

HDH

TD

TAnh

Ba

1

TV

TV

TV

TV

T.viện

TV

TAnh

TV

TV

Nhạc

2

TV

TV

T.viện

TV

TV

TV

TV

TV

Nhạc

TV

3

Toán

Toán

TV

T.viện

TV

Toán

Nhạc

Toán

TV

TV

4

HĐTT

T.viện

Toán

Toán

Toán

HDH

TV

Nhạc

Toán

Toán

5

T.viện

Đ đức

Đ đức

Đ đức

Đ đức

Nhạc

Toán

TD

Đ đức

Đ đức

6

Đ đức

HĐTT

TD

HDH

Nhạc

Đ đức

Đ đức

TAnh

HĐTT

TCNhạc

7

TD

MT

HĐTT

Nhạc

HĐTT

HDH

HĐTT

Đ đức

TAnh

HĐTT

8

HDH

HDH

HDH

TAnh

HDH

TAnh

HDH

HDH

HDH

HDH

1

TV

TV

Nhạc

TV

TV

TV

TV

TV

TV

MT

2

TV

Nhạc

TV

TV

TV

TV

TV

TV

MT

TV

3

Nhạc

TV

TV

Toán

Toán

Toán

MT

Toán

TV

TV

4

Toán

HDH

Toán

TCNhạc

TCNhạc

HĐTT

Toán

MT

Toán

Toán

5

TAnh

Toán

TCNhạc

HDH

HĐTT

MT

HĐTT

TCNhạc

TCNhạc

HĐTT

6

HĐTT

TCMT

TAnh

MT

HDH

TC MT

TC TD

HĐTT

HĐTT

TC TD

7

HDH

HDH

HDH

TAnh

MT

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

N¨m

1

TV

TV

TV

TV

TV

TAnh

TV

TV

TV

T.viện

2

TV

TV

TV

TV

TD

TV

TV

TAnh

T.viện

TV

3

Toán

Toán

Toán

TD

TV

TV

T.viện

TV

TV

TV

4

HDH

HĐTT

TC TD

HDH

HDH

TD

HDH

T.viện

HDH

HDH

5

TCNhạc

TNXH

TNXH

Toán

Toán

T.viện

Toán

Toán

Toán

Toán

6

TNXH

TCNhạc

TC MT

TNXH

TNXH

Toán

TCNhạc

TNXH

TAnh

TNXH

7

TC MT

TD

HĐTT

TC MT

TC MT

TCNhạc

HDH

TC MT

TNXH

HDH

8

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

TAnh

HDH

HDH

TAnh

S¸u

1

TV

TV

TV

TV

TAnh

TV

TV

TV

TV

TV

2

TV

TAnh

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

3

TC TD

TV

Tcông

Tcông

TV

TC TD

TC MT

Tcông

TC MT

TC MT

4

Tcông

Tcông

HDH

HĐTT

Tcông

Tcông

Tcông

HDH

Tcông

Tcông

5

HĐTT

TC TD

HĐTT

HDH

TC TD

HĐTT

HĐTT

TAnh

HDH

HĐTT

6

HDH

HDH

HDH

SHL

HDH

HDH

HDH

HDH

TAnh

HDH

7

SHL

SHL

SHL

TAnh

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

         THỜI KHÓA BIỂU

                                Năm học 2018-2019

Thø

TiÕt

2A

2B

2C

2D

2E

2G

2H

2K

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Nhạc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

Thư viện

T.Đọc

3

T.Đọc

T.Đọc

Nhạc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

4

T.Đọc

Nhạc

T.Đọc

HĐTT

HĐTT

HĐTT

T.Đọc

T

5

Mỹ thuật

T

T

T

T

T

T

TDục

6

T

Mỹ thuật

HDH

Đ. Đức

Đ. Đức

Đ. Đức

Đ. Đức

HDH

7

HDH

HDH

Mỹ thuật

HDH

HDH

HDH

HDH

Thviện

Ba

1

Thể dục

T

T

Mỹ thuật

C. tả

T

T

C. tả

2

T

Thể dục

K. C

Anh

Mỹ thuật

K. C

K. C

T

3

K. C

K. C

Anh

Thể dục

K. C

Mỹ thuật

HĐTT

K. C

4

HĐTT

Anh

Thể dục

T

HĐTT

TNXH

Mỹ thuật

HĐTT

5

C. tả

C. tả

C. tả

C. tả

Anh

C. tả

C. tả

M thuật

6

Đ. Đức

HĐTT

Đ. Đức

K. C

T

Anh

TNXH

Đ. Đức

7

TC.TD

TC.TD

HĐTT

HĐTT

TNXH

HĐTT

Anh

TC.TD

8

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

1

Anh

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

Thể dục

2

T

T

T

T

Thể dục

T

T

Anh

3

T.Đọc

Đ. Đức

TNXH

TNXH

T.Viết

Thể dục

HĐTT

T.Đọc

4

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HDH

HDH

Thể dục

T

5

T.Viết

Thư viện

T.Viết

TC.TDục

T

T.Viết

T.Viết

T.Viết

6

Thư viện

T.Viết

HDH

T.Viết

TC.TDục

TC.TDục

TC.Tdục

HĐTT

7

HDH

HDH

Thư viện

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

N¨m

1

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

Chính tả

LTVC

LTVC

Nhạc

2

T

T

T

Nhạc

LTVC

Anh

T

T

3

HĐTT

TNXH

TC.TDục

T

Anh

Nhạc

HDH

LTVC

4

HDH

HDH

HDH

HDH

Nhạc

T

Anh

HDH

5

Thể dục

Chính tả

Chính tả

Anh

T

Chính tả

Chính tả

Chính tả

6

Chính tả

Anh

Thể dục

Thư viện

HĐTT

HĐTT

Thủ công

TNXH

7

TNXH

Thể dục

Anh

Chính tả

Thư viện

HDH

HĐTT

HĐTT

8

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

Thư viện

HDH

HDH

S¸u

1

T

T

T

Thể dục

TLV

T

Nhạc

T

2

TLV

TLV

T.Công

T

T.Công

TLV

Thể dục

TLV

3

Anh

T.Công

TLV

TLV

TC. Nhạc

Thể dục

T

T.Công

4

T.Công

HĐTT

HĐTT

T.Công

Thể dục

T.Công

TLV

Anh

5

HDH

HDH

HDH

HDH

T

HDH

HDH

HDH

6

TC.Nhạc

TC. Nhạc

TC. Nhạc

TC. Nhạc

HDH

TC.Nhạc

TC.Nhạc

TC.Nhạc

7

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

Thêikho¸ biÓuKhèi 3

N¨mhäc 2018 - 2019

Thø

TiÕt

3A

3B

3C

3D

3E

3G

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tin

TD

3

Toán

Kể chuyện

Anh

Toán

TD

Tin

4

Anh

Anh

Tin

TD

Tập đọc

Tập đọc

5

Anh

Toán

Toán

Đạo đức

Toán

Kể chuyện

6

TD

HDH

Anh

HĐTT

HDH

Toán

7

HDH

TD

HDH

HDH

Anh

HDH

Ba

1

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Anh

Chính tả

Chính tả

2

Toán

Toán

Toán

Chính tả

Toán

Toán

3

Kể chuyện

Tập viết

Kể chuyện

Toán

Kể chuyện

Tập viết

4

Tập viết

HĐTT

Tập viết

Kể chuyện

Tập viết

HĐTT

5

TD

TNXH

HĐTT

Tập viết

HĐTT

Anh

6

Đạo đức

TD

HDH

HĐTT

Thủ công

TNXH

7

HĐTT

Đạo đức

TD

Anh

HDH

Thủ công

8

HDH

HDH

MT

HDH

Anh

HDH

Tư­

1

Tin

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

TD

2

Tập đọc

Tin

Anh

Toán

Toán

Tập đọc

3

Toán

Anh

Anh

Tin

TNXH

Toán

4

Anh

Toán

Toán

TNXH

Đạo đức

HĐTT

5

TNXH

MT

TNXH

Thủ công

HĐTT

Anh

6

HĐTT

Thủ công

HĐTT

HĐTT

HDH

Đạo đức

7

HDH

HDH

HDH

HDH

Anh

HDH

N¨m

1

LTVC

Chính tả

LTVC

MT

TD

Nhạc

2

Toán

Tin

Toán

TD

MT

Anh

3

MT

LTVC

HĐTT

Tin

LTVC

LTVC

4

Anh

Anh

Đạo đức

LTVC

Toán

Toán

5

Chính tả

HĐTT

Tin

Toán

Chính tả

Chính tả

6

Thủ công

Toán

Chính tả

Chính tả

HĐTT

Tin

7

Tin

Anh

HDH

TNXH

TNXH

HĐTT

8

HDH

HDH

TD

HDH

HDH

HDH

S¸u

1

TLV

TLV

TLV

Anh

Nhạc

MT

2

Toán

Toán

Nhạc

Nhạc

Tin

TLV

3

TNXH

Nhạc

Toán

TLV

TLV

Toán

4

Nhạc

TNXH

TC

Toán

Toán

TNXH

5

HDH

HDH

TNXH

HDH

HDH

HDH

6

HĐTT

HĐTT

HDH

Anh

SHL

SHL

7

SHL

SHL

SHL

SHL

Anh

Anh

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Năm học 2018 – 2019

Thứ

Tiết

4A

4B

4C

4D

4E

4G

4H

4K

 

 

HAI

1

Chàocờ

Chàocờ

Chàocờ

Chàocờ

Chàocờ

Chàocờ

Chàocờ

Chàocờ

2

Nhạc

Tậpđọc

Tậpđọc

Tậpđọc

Tậpđọc

Anh

Anh

Tậpđọc

3

Tậpđọc

Nhạc

TD

Toán

Anh

Tậpđọc

Tậpđọc

Anh

4

Toán

TD

Nhạc

Anh

Toán

Toán

Toán

Toán

5

TD

Toán

Toán

Tin

Lịchsử

Lịchsử

Anh

Lịchsử

6

Lịchsử

Lịchsử

Lịchsử

Lịchsử

Đạođức

Đạođức

Lịchsử

Anh

7

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

 

 

 

BA

1

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

Tin

LTVC

TD

LTVC

2

Toán

Toán

Toán

Toán

LTVC

Anh

Tin

TD

3

Đạođức

Anh

Đạođức

Khoa

Toán

Tin

LTVC

Toán

4

Tin

Đạođức

Anh

Đạođức

HĐTT

Toán

Toán

Tin

5

Anh

Chínhtả

Chínhtả

TLV

Chínhtả

TLV

Chínhtả

Chínhtả

6

Chínhtả

Anh

Khoa

HĐTT

Khoa

Khoa

Đạođức

Đạođức

7

Khoa

Khoa

Anh

HDH

HDH

HĐTT

Khoa

Khoa

8

HDH

HDH

HDH

MT

Anh

HDH

HDH

HDH

 

 

1

Tậpđọc

Tin

MT

Nhạc

Tậpđọc

Tậpđọc

Tậpđọc

Tậpđọc

2

Toán

MT

Tin

Anh

Toán

Toán

Nhạc

Toán

3

MT

Tậpđọc

Tậpđọc

Tậpđọc

Địa

Nhạc

Anh

Địa

4

Anh

Toán

Toán

Toán

Nhạc

Địa

Toán

Tin

5

TLV

TD

TLV

Tin

MT

HDH

TLV

Anh

6

Địa

TLV

HDH

TD

TLV

Anh

HDH

TLV

7

HDH

HDH

TD

HDH

HDH

MT

Anh

HDH

 

 

NĂM

1

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

LTVC

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

3

KC

KC

Địa

KC

Anh

Anh

Địa

TD

4

HĐTT

Địa

HĐTT

Địa

KC

KC

TD

Nhạc

5

Khoa

Khoa

Anh

Chínhtả

TD

Chínhtả

Khoa

Anh

6

HDH

HĐTT

Khoa

Anh

Khoa

TD

KC

Khoa

7

Anh

HDH

KC

Khoa

Kĩthuật

Khoa

HĐTT

HĐTT

8

TD

Anh

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

SÁU

1

Anh

Tin

TLV

TLV

Tin

TLV

TLV

TLV

2

Tin

Anh

Toán

Toán

TLV

Toán

MT

Toán

3

TLV

TLV

Anh

Kĩthuật

Toán

Tin

Toán

MT

4

Toán

Toán

Tin

HDH

HDH

Kĩthuật

Tin

KC

5

Kĩthuật

Kĩthuật

Kĩthuật

TD

Anh

HDH

Kĩthuật

Kĩthuật

6

HDH

HDH

HDH

Anh

TD

SH lớp

HDH

HDH

7

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

SH lớp

TD

SH lớp

SH lớp

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Năm học 2018 – 2019

Thứ

Tiết

5A

5B

5C

5D

5E

5G

 

 

HAI

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tin

Tập đọc

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập đọc

Anh

3

Tập đọc

Tin

Toán

Tập đọc

Toán

Mĩ thuật

4

Toán

Toán

Tin

Toán

Mĩ thuật

Tập đọc

5

Anh

Lịch sử

Đạo đức

Đạo đức

Lịch sử

Toán

6

Lịch sử

Đạo đức

Lịch sử

Anh

HDH

Lịch sử

7

HDH

HDH

HDH

HDH

Anh

HDH

 

 

 

BA

1

Nhạc

LT&C

LT&C

Tin

LTVC

LT&C

2

Anh

Toán

Nhạc

LT&C

Toán

Tin

3

LT&C

Anh

Toán

Nhạc

Tin

Toán

4

Toán

Chính tả

Anh

Toán

Nhạc

Chính tả

5

M.T

Khoa

Chính tả

Lịch sử

Chính tả

Đạo đức

6

Khoa

MT

Khoa

Khoa

Khoa

Anh

7

HĐTT

HĐTT

MT

HĐTT

HĐTT

Khoa học

8

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

 

 

1

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Anh

Tập đọc

2

Toán

TD

Toán

Toán

Tập đọc

Toán

3

TD

Toán

HĐTT

TLV

Toán

HĐTT

4

Tin

Anh

TLV

TD

TLV

KC

5

TLV

TLV

Anh

Chính tả

TD

TLV

6

HDH

KC

TD

Anh

Đạo đức

HDH

7

Anh

HDH

HDH

HDH

HDH

TD

 

 

NĂM

1

LT&C

Tin

LT&C

LTVC

Anh

Anh

2

Anh

Nhạc

Toán

Toán

Tin

LT&C

3

Toán

LT&C

KC

Tin

LT&C

Nhạc

4

Chính tả

Toán

Tin

KC

Toán

Toán

5

Khoa

Khoa

Khoa

Anh

Khoa

Khoa

6

Địa

Địa

Anh

Khoa

Địa

Địa

7

KT

HDH

Địa

Địa

Anh

HĐTT

8

HDH

Anh

HDH

HDH

HDH

HDH

SÁU

1

TD

TLV

TLV

TLV

TLV

TLV

2

TLV

TD

Toán

Anh

Toán

Toán

3

Toán

Anh

TD

Toán

KC

Tin

4

KC

Toán

Anh

TD

KT

HDH

5

Đạo đức

KT

KT

KT

TD

Anh

6

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

TD

7

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

 

 

NĂM HỌC 2018 - 2019


 

Gương mặt tiêu biểu

Hoạt động câu lạc bộ

tintuc

 

 

 

Sổ liên lạc điện tử

Liên kết website

Untitled-1