Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

 

21270862 1283118088464217 6363666267096390772 n

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

051142
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
195
214
1032
48603
4361
6123
51142

Your IP: 18.210.28.227
Server Time: 2019-11-21 23:59:04

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ

 
   

Số: 01 /TB-THMT

Về việc hướng dẫn tuyển sinh

vào lớp 1 năm 2018 - 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            
                            Mễ Trì, ngày 6 tháng 6 năm 2018
 
   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 1l/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT- BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11 /2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ công văn số 1489/UBND-KGVX ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019; phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020:

Thực hiện công văn số 1352/CV-PGD&ĐT Quận Nam Từ Liêm ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019;

Trường tiểu học Mễ Trì thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

1. Hình thức tuyển sinh:

+ Có hai hình thức:

- Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

+ Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi học sinh học năm học 2017 – 2018) tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhập dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh tực tuyến.

+ Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

+ Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018.

Chú ý: Nếu cha mẹ học sinh không có đủ điều kiện về Công nghệ thông tin để đăng ký trực tuyến thì mang hồ sơ đến trường TH Mễ Trì, cán bộ tuyển sinh sẽ đăng ký trực tuyến vào hệ thống giúp cha mẹ học sinh.

- Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018, phụ huynh trực tiếp mang hồ sơ đến nộp tại trường TH Mễ Trì (khi đến nộp hồ sơ, Phụ huynh mang theo mã số đăng ký trực tuyến mà con đã được trường Mầm non cấp cho).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 học sinh thuộc đối tượng 1, 2

3. Đối tượng tuyển sinh:

a. Đối tượng 1, 2:

- Đối tượng 1: Học sinh có HKTT và nơi cư trú hiện tại trên địa bàn Phường Mễ Trì.

- Đối tượng 2: Học sinh có HKTT tại địa bàn Phường Mễ Trì và nơi cư trú hiện tại không thuộc Phường Mễ Trì.

     - Độ tuổi dự tuyển: 6 tuổi (sinh năm 2012).

* Đối tượng : Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2012). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

b. Đối tượng 3:

- Đối tượng 3: Học sinh có HKTT ở nơi khác và nơi tạm trú hiện tại trên địa bàn Phường Mễ Trì.

4. Hồ sơ tuyển sinh

a. Đối trượng 1, 2:

+ Đơn xin học (có mẫu)

+ Bản sao khai sinh hợp lệ (kèm theo bản gốc để đối chứng)

+ Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường cấp.

Địa điểm: Phòng hội đồng Trường Tiểu học Mễ Trì.

b. Đối tượng 3:

+ Đơn xin học (có mẫu)

+ Bản sao khai sinh hợp lệ (kèm theo bản gốc để đối chứng)

+ Giấy tạm trútại địa bàn của Công an phường cấp.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 18/7/2018

Sau ngày 18/7/2018 nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu đối tượng 1, 2 sẽ tiếp tục bổ sung đối tượng 3 trong 2 ngày 18 đến 20/7/2018.

   

* Lưu ý: Tất cả các học sinh thuộc đối tượng 1 và 2 đã đăng ký trực tuyến thành công có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp từ sáng ngày 02/7/2018 đến 18/7/2018.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quận (để b/c);

- UBND phường(để p/h),

- GV, NV trường (để t/h);

- Lưu: VP.

  

                         HIỆU TRƯỞNG

                                                        (Đã ký)

                                               Nguyễn Minh Tiệp

Gương mặt tiêu biểu

Hoạt động câu lạc bộ

tintuc

 

 

 

Sổ liên lạc điện tử

Liên kết website

Untitled-1