Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

 

21270862 1283118088464217 6363666267096390772 n

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

051387
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
188
1277
48603
4606
6123
51387

Your IP: 18.210.28.227
Server Time: 2019-11-23 06:42:23

Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học, năm học 2018-2019

 

   UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

Sinh năm 2012 (HS khuyết tật, HS ở nước ngoài có thể sinh năm 2010, 2009)

Đã HT CT lớp 1

Đã HT CT lớp 2

Đã HT CT lớp 3

Đã HT CT lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiên

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

III

Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường khi phụ huynh có nhu cầu

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường khi phụ huynh có nhu cầu

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường khi phụ huynh có nhu cầu

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường khi phụ huynh có nhu cầu

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường khi phụ huynh có nhu cầu

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe học sinh dự kiến đạt được

100 % có phẩm chất xếp loại Tốt, Đạt.

100% có năng lực Tốt, Đạt.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

100 % có phẩm chất xếp loại Tốt, Đạt.

100% có năng lực Tốt, Đạt.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

100 % có phẩm chất xếp loại Tốt, Đạt.

100% có năng lực Tốt, Đạt.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

100 % có phẩm chất xếp loại Tốt, Đạt.

100% có năng lực Tốt, Đạt.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

100 % có phẩm chất xếp loại Tốt, Đạt.

100% có năng lực Tốt, Đạt.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

100% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

100% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

100% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

100% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

 Mễ Trì, ngày 05 tháng   09 năm 2018

               HIỆU TRƯỞNG

             Nguyễn Minh Tiệp


Gương mặt tiêu biểu

Hoạt động câu lạc bộ

tintuc

 

 

 

Sổ liên lạc điện tử

Liên kết website

Untitled-1