Thông báo

Hình ảnh tiêu biểu

 

21270862 1283118088464217 6363666267096390772 n

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

051395
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
188
1285
48603
4614
6123
51395

Your IP: 18.210.28.227
Server Time: 2019-11-23 07:01:37

Thông báo tuyển sinh năm học 2018- 2019

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỄ TRÌ

 
   

Số:    /TB-THMT

Về việc hướng dẫn tuyển sinh

vào lớp 1 năm 2019 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            
                  Mễ Trì, ngày    tháng6 năm 2019
 
   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ Công văn số 5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 1057/SGDĐT-QLT ngày 27/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/03/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch số 175/KH-UBND Quận Nam Từ Liêm ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Trường Tiểu học Mễ Trì thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

* Chỉ tiêu tuyển sinh:  300 học sinh thuộc đối tượng 1, 2

+ Số lớp 1: 06 lớp      -     Số học sinh trên /lớp:  50 hs

* Địa bàn tuyển sinh: Bao gồm học sinh có hộ khẩu thường trú ở các tổ dân phố thuộc phường Mễ Trì.

2. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:

a. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

b. Đối tượng 1, 2:

- Đối tượng 1: Học sinh có HKTT và nơi cư trú hiện tại trên địa bàn Phường Mễ Trì.

- Đối tượng 2: Học sinh có HKTT tại địa bàn Phường Mễ Trì và nơi cư trú hiện tại không thuộc Phường Mễ Trì.

     - Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hình thức tuyển sinh: PHHS phải thực hiện đầy đủ 2 hình thức sau

3.1. Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

+ Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới Trường Mầm non (nơi học sinh học năm học 2018 – 2019 tại Hà Nội) nhà trường cập nhập dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh tực tuyến.

+ Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

+ Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 03/7/2019.

Chú ý: Nếu cha mẹ học sinh không có đủ điều kiện về Công nghệ thông tin để đăng ký trực tuyến thì mang hồ sơ đến trường TH Mễ Trì, cán bộ tuyển sinh sẽ đăng ký trực tuyến vào hệ thống giúp cha mẹ học sinh.

3.2. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

4. Hồ sơ tuyển sinh

+ Đơn xin học (có mẫu)

+ Bản sao khai sinh hợp lệ (kèm theo bản gốc để đối chứng)

+ Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường cấp.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019, phụ huynh trực tiếp mang hồ sơ đến nộp tại trường TH Mễ Trì (khi đến nộp hồ sơ, Phụ huynh mang theo mã số đăng ký trực tuyến mà con đã được trường Mầm non cấp cho, Chứng minh nhân dân của bố, mẹ (không cần công chứng).    

Địa điểm: Phòng hội đồng Trường Tiểu học Mễ Trì.

*Lưu ý: Sau ngày 18/7/2019 đến 20/7/2019 Nhà trường phối hợp với trường Tiểu học Phú đô để tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh thuộc đối tượng 3,4 đăng ký học tại trường Tiểu học Phú đô khi nhà trường hết chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra).

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quận (để b/c);

- UBND phường(để p/h),

- GV, NV trường (để t/h);

- Lưu: VP.

   

                          HIỆU TRƯỞNG

                                       (Đã ký)

                             Nguyễn Minh Tiệp

Gương mặt tiêu biểu

Hoạt động câu lạc bộ

tintuc

 

 

 

Sổ liên lạc điện tử

Liên kết website

Untitled-1